Понедельник, 26-Окт-20, 21:27
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость

[09-Ноя-11]
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ (0)
[29-Июл-12]
СПРАВА "ГОНГАДЗЕ проти УКРАЇНИ" (0)
[11-Май-11]
депортация иностранцев (0)
[21-Ноя-12]
Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод (0)
[10-Фев-12]
Щодо адміністративних позовів майнового характеру (1)
[07-Дек-11]
продолжение текста приговора Тимошенко (0)
[29-Авг-12]
ХОДАТАЙСТВО о помиловании (0)
[01-Май-11]
О ПОДДЕЛКЕ „WebMoney Transfer” (0)
[05-Май-11]
О НАЛОГОВЫХ СПОРАХ (0)
[01-Май-11]
СУД С НАЛОГОВОЙ (ВЕБМАНИ) (0)
Наш опрос
Какой бесплатной услугой Вы бы воспользовались ?
Всего ответов: 54
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Главная » 2012 » Сентябрь » 22 » Позовна заява про стягнення заборгованості
00:50
Позовна заява про стягнення заборгованості
№____/______ «__»______2011р. До: Камянобрідського районного суду Луганська 91001, м. Луганськ, вул. К.Лібкнехта, 51 ПОЗИВАЧ: ПРЕДСТАВНИК ПОЗИВАЧА: Публічне акціонерне товариство “Універсал Банк” Місцезнаходження: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114 Чирикало Наталія Олександрівна, Поштова адреса для листування: 02068, м. Київ, а/с 33 Засоби зв’язку: тел. (044) 362-38-92. ВІДПОВІДАЧ: Громадянка України Ящук Надія Олександрівна, 07.01.1962 р.н., адреса: 91000, м. Луганськ, пров. Се-рьогіна, буд. 5, паспорт серія ЕН № 485700, виданий Камянобрідським РВ УМВС України в Луганській обл. 10.02.2006 року, ідентифікаційний номер 2265208908 Засоби зв’язку: Тел.. 8(0642) 586352 Ціна позову: 35 039,11 (тридцять п’ять тисяч тридцять дев’ять) гривень 11 копійок Позовна заява про стягнення заборгованості 23.07.2008 року між Публічним акціонерним товариством “Універсал Банк” (надалі - «По-зивач») та фізичною особою – резидентом України, якою є – Ящук Надія Олександрівна (надалі – «Відповідач»), було укладено кредитний договір № CL 70599 від 23.07.2008 року (надалі – «Договір»). Згідно п.1.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» , Публічне ак-ціонерне товариство «Універсал Банк» (надалі -«Позивач»), є правонаступником усіх прав та обов’язків Банка, тип якого у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Універ-сал Банк» було змінено на публічне акціонерне товариство та який було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк». Відповідно до п. 1.1 та Додатку № 1, Додатку № 2 вищевказаного Договору, Позивач на-дає Відповідачу кредит у сумі 19000,00 (дев’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, для поточних потреб та сплати комісійної винагороди за надання кредиту строком на 60 місяців – з 23.07.2008 року до 25.06.2013 року, а Відповідач зобов’язується погасити кредит, сплатити за його користу-вання проценти в сумі, строки та на умовах, що передбачені Договором, Додатком № 1 та Додат-ком № 2 вищевказаного Договору. Позивач свої зобов’язання за Договором виконав, надавши Відповідачеві кредит у сумі 19000,00 (дев’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується випискою з особового рахунку Відповідача. Відповідно до п. 1.1, 2.2. Договору, Додатку № 1 до Договору, проценти нараховуються на щомісячній основі на суму несплаченого щоденного залишку кредиту, а саме 38,6% (тридцять вісім цілих шість десятих) процентів річних, (надалі – «процентна ставка»). Відповідно до п. 2.3. Договору, Додатку № 1 до Договору, за користування креди-том понад встановлений строк (прострочення терміну сплати щомісячного платежу, встановлюється підвищена процентна ставка у розмірі 115,8% (сто п'ятнадцять цілих ві-сім десятих) процентів річних, (надалі – «підвищена процентна ставка»). Відповідно до п. 5.1. Договору, Додатку № 2 до Договору, погашення основної суми кре-диту та сплата процентів здійснюється у формі щомісячних ануїтет них платежів у строки та сумах, встановлені для сплати таких ануїтетних платежів (надалі – «щомісячний платіж»). Відповідно до п. 5.3. Договору, Відповідач зобов’язується щомісячно в Дату сплати щомісячних платежів здійснювати погашення щомісячних платежів, шляхом зарахування включно до такої дати коштів на поточний рахунок Відповідача, вказаний у п. 3.1. Договору. Відповідно до п. 6.6. Договору, Позивач має право вимагати від Відповідача достроково погасити кредит до настання остаточного строку/терміну погашення, а Відповідач зобов’язується на письмову вимогу Позивача достроково погасити кредит в повному обсязі та сплатити нараховані проценти за користування кредитом, нараховану неустойку та інші платежі й нарахування, що підлягають сплаті Відповідачем на користь Позивача, але не пізніше ніж 30 (тридцять) календарних днів з дати одержання такої вимоги Позивача, в одному із наступних випадків: - Затримка сплати частини кредиту та/або процентів за його користування (принаймні за один місяць); - Сума поточної заборгованості Відповідача перевищує суму непогашеного кредиту більше ніж на 10% (десять); - Несплата Відповідачем більше ніж одного щомісячного платежу, що перевищує 5(п’ять)% суми кредиту; - Іншого істотного порушення умов цього договору. Відповідно до п. 9.1 Договору, Позивач може призупинити надання кредиту та/або достроково витребувати погашення всієї суми кредиту у разі настання наступних випадків : - Прострочення Відповідачем сплати щомісячного платежу та/або частини (чергового платежу за кредитом та/або процентів за користування кредитом) та/або сплати інших грошових зобов’язань Відповідача за договором, строком 90 (дев’яносто) календарних днів та більше. Відповідно до п. 9.2. Договору, Позивач може визнати термін повернення кредиту таким, що настав, у разі погіршення кредитоздатності та/або платоспроможності Відповідача, а також право- та дієздатність Відповідача, таких як банкрутство, ув’язнення або утримання піж арештом. Відповідно до п. 9.3. Договору, після направлення повідомлення Позивача про визнання терміну повернення кредиту таким, що настав сукупна заборгованість Відповідача, в тому чисті непогашений залишок кредиту та нараховані проценти, комісійні, податки та інші нарахування, вважаються простроченим та підлягають поверненню у терміни вказані в такому повідомленні Позивача. Відповідно до п. 13.4 Договору, укладаючи Договір, Відповідач усвідомлює свої дії, якими може керувати, та не перебуває під впливом помилки, обману, примусу або погрози. Відповідно до п. 13.5. Договору, Договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами та діє до повного виконання зобов’язань Відповідача згідно Договору. У порушення умов Договору, Відповідач свої зобов’язання належним чином не виконав, в результаті чого має заборгованість за кредитом. Відповідно до розрахунку заборгованості за Договором, станом на 21.04.2011 року Від-повідач має заборгованість в розмірі 35 039,11 (тридцять п’ять тисяч тридцять дев’ять) гривень 11 копійок, в тому числі: прострочена заборгованість по кредиту – 4 995,91 (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять) гривень 91 копійка, по процентах – 12 396,00 (дванадцять тисяч триста дев’яносто шість) гривень 00 копійок, по сумі дострокового стягнення кредиту – 12 502,84 (дванадцять тисяч п’ятсот дві тисячі) гривень 84 копійки, по підвищених процентах - 5 144,36 (п’ять тисяч сто сорок чотири) гривні 36 копійок. Відповідно до положення статті 1050 Цивільного Кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 Цивільного Кодексу України. Якщо договором встановлений обов'язок позичаль-ника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 Цивільного кодексу України. Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини. Статтею 509 ЦК України передбачено, що зобов'язанням є правовідношення, в яких одна сторона (Відповідач) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від Відповідача виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або од-ностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, а зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 11, 509, 525, 526, 549, 623, 624, 625, 1048, 1050 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 4, 14, 15,110, 118, 119, 120, 156, 157, 208, 209, 215 Циві-льного процесуального кодексу України, положеннями кредитного договору № CL 70599 від 23.07.2008 року та Додатку № 1 та Додатку № 2 до нього, ПРОШУ СУД: 1. Прийняти позовну заяву про стягнення заборгованості до свого провадження. 2. Стягнути з громадянки України, якою є Ящук Надія Олександрівна, 07.01.1962 р.н., адреса: 91000, м. Луганськ, пров. Серьогіна, буд. 5, паспорт серія ЕН № 485700, виданий Камянобрідсь-ким РВ УМВС України в Луганській обл. 10.02.2006 року, ідентифікаційний номер 2265208908 на користь Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, п/р № 29093000203333 в ПАТ «Універсал Банк» у м. Києві, МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352: - заборгованість в розмірі 35 039,11 (тридцять п’ять тисяч тридцять дев’ять) гривень 11 копійок; - витрати по сплаті судового збору в сумі 350,39 (триста п’ятдесят) гривень 39 копійок, і ви-трати по сплаті за інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120,00 (сто двадцять) гривень 00 копійок. 3. Стягнути всі витрати із Відповідача на користь Позивача. Додатки: 1. Платіжне доручення про сплату судового збору. 2. Платіжне доручення про сплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи. 3. Копія кредитного договору № CL 70599 від 23.07.2008 року. 4. Графік повернення кредиту (копія). 5. Копія платіжного доручення з відміткою Відповідача про отримання коштів. 6. Копія паспорту Відповідача. 7. Копія ідентифікаційного номеру Відповідача. 8. Копія анкети-заяви Відповідача про отримання кредиту. 9. Розрахунок суми заборгованості. 10. Виписка з особового рахунку Відповідача. 11. Копія вимоги Позивача та повідомлення про отримання Відповідачем вимоги. 12. Копія Витягу зі Статуту ПАТ «Універсал Банк». 13. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Універсал Банк». 14. Копія Довідки з ЄДРПОУ ПАТ «Універсал Банк». 15. Копія довіреності особи, яка підписала позовну заяву. 16. Копія позовної заяви про стягнення заборгованості із доданими документами для Відповідача. Представник (згідно довіреності) ПАТ «Універсал Банк» __________________________ Чирикало Н.О. Вик.: Мізинчук А.І.
Просмотров: 1852 | Добавил: karacut | Теги: кредит, позивач. відповідач, заборгованість, “Універсал Банк” | Рейтинг: 0.0/0